Hàng lậu tập kết ngay trước chốt Biên phòng sông Sê Pôn, là có thật

Đò chở hàng lậu từ phía Lào cập bờ ở khóm Tân Kim (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) rồi được người dân vận chuyển hàng lên bờ bằng xe môtô vào 8h ngày 18.8. Ảnh: Nhóm PV.
Đò chở hàng lậu từ phía Lào cập bờ ở khóm Tân Kim (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) rồi được người dân vận chuyển hàng lên bờ bằng xe môtô vào 8h ngày 18.8. Ảnh: Nhóm PV.
Đò chở hàng lậu từ phía Lào cập bờ ở khóm Tân Kim (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) rồi được người dân vận chuyển hàng lên bờ bằng xe môtô vào 8h ngày 18.8. Ảnh: Nhóm PV.
Lên top