Hàng chục thùng chứa vỏ thuốc BVTV bị đẩy xuống kênh đe dọa nguồn nước

Lên top