Hạn chế xe máy cần phải gắn với phát triển đồng bộ vận tải công cộng

Tuyến đường Nguyễn Trãi – Trần Phú được đề xuất để mở tuyến đường riêng dành cho xe buýt. Ảnh: P.Đ
Tuyến đường Nguyễn Trãi – Trần Phú được đề xuất để mở tuyến đường riêng dành cho xe buýt. Ảnh: P.Đ
Tuyến đường Nguyễn Trãi – Trần Phú được đề xuất để mở tuyến đường riêng dành cho xe buýt. Ảnh: P.Đ
Lên top