Hạn chế trẻ đuối nước: Mỗi làng, thôn nên có một bể bơi