Hạn chế sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường

Hạn chế sử dụng túi ni lông để môi trường thêm xanh - sạch - đẹp. Ảnh minh hoạ: Thuỳ Trang
Hạn chế sử dụng túi ni lông để môi trường thêm xanh - sạch - đẹp. Ảnh minh hoạ: Thuỳ Trang
Hạn chế sử dụng túi ni lông để môi trường thêm xanh - sạch - đẹp. Ảnh minh hoạ: Thuỳ Trang
Lên top