Hạn chế hoặc không sử dụng Facebook vì sợ bị "nghe trộm" thông tin cá nhân

Hạn chế hoặc không sử dụng Facebook vì sợ bị "nghe trộm" thông tin cá nhân. Ảnh: AFP
Hạn chế hoặc không sử dụng Facebook vì sợ bị "nghe trộm" thông tin cá nhân. Ảnh: AFP
Hạn chế hoặc không sử dụng Facebook vì sợ bị "nghe trộm" thông tin cá nhân. Ảnh: AFP
Lên top