Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hài tết ngày càng nhạt vì bị hài thực tế “cạnh tranh”?

Táo quân bị chê ngày càng nhạt
Táo quân bị chê ngày càng nhạt