Hải Phòng thông tin về kiến nghị lấy đất tái định cư sau khi thu hồi

Đơn thư gửi đến báo Lao Động. Ảnh minh họa. Ảnh Anh Thư
Đơn thư gửi đến báo Lao Động. Ảnh minh họa. Ảnh Anh Thư
Đơn thư gửi đến báo Lao Động. Ảnh minh họa. Ảnh Anh Thư
Lên top