Hải Phòng: Nước sinh hoạt của nhiều hộ dân bị nhiễm mặn, có vị "lạ"

Sông Đa Độ, huyện Kiến Thụy. Ảnh UBND TP HP.
Sông Đa Độ, huyện Kiến Thụy. Ảnh UBND TP HP.
Sông Đa Độ, huyện Kiến Thụy. Ảnh UBND TP HP.
Lên top