Hải Phòng: Nước kênh chuyển màu vàng đỏ, nghi ô nhiễm

Nước kênh Cẩm Văn 2 (Hải Phòng) chuyển màu vàng đỏ. Ảnh Đặng Luân
Nước kênh Cẩm Văn 2 (Hải Phòng) chuyển màu vàng đỏ. Ảnh Đặng Luân
Nước kênh Cẩm Văn 2 (Hải Phòng) chuyển màu vàng đỏ. Ảnh Đặng Luân
Lên top