Hải Phòng: Nhiều người lơ là phòng dịch, đi chợ, công viên bỏ khẩu trang

Lên top