Hải Phòng: Lý giải nguyên nhân nước sạch ở xã Phả Lễ có mùi tanh

Nguồn nước trước khi qua xử lý được lấy từ nguồn nước sông Giá (Thủy Nguyên). Ảnh ĐL
Nguồn nước trước khi qua xử lý được lấy từ nguồn nước sông Giá (Thủy Nguyên). Ảnh ĐL
Nguồn nước trước khi qua xử lý được lấy từ nguồn nước sông Giá (Thủy Nguyên). Ảnh ĐL
Lên top