Hải Phòng lên tiếng vụ học sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng

UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin chính thức vụ việc học sinh bị nhóm học sinh nam, nữ đánh hội đồng.
UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin chính thức vụ việc học sinh bị nhóm học sinh nam, nữ đánh hội đồng.
UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin chính thức vụ việc học sinh bị nhóm học sinh nam, nữ đánh hội đồng.
Lên top