Hải Phòng: Làm rõ việc trụ trì chùa Trung Hành vẩy hương vào người phật tử

Trụ trì chùa Hưng Khánh (Hải Phòng) bị tố đuổi, đập hương vào người phật tử. Ảnh NVCC
Trụ trì chùa Hưng Khánh (Hải Phòng) bị tố đuổi, đập hương vào người phật tử. Ảnh NVCC
Trụ trì chùa Hưng Khánh (Hải Phòng) bị tố đuổi, đập hương vào người phật tử. Ảnh NVCC
Lên top