Hải Phòng: Hàng trăm hộ dân "mất Tết" vì chủ hụi mang hàng chục tỉ bỏ trốn

Ngôi nhà chủ hụi ở thôn Kiền Bái (Thủy Nguyên, Hải Phòng) hiện cửa đóng then cài sau khi ông này bỏ đi cùng hàng tỉ đồng. Ảnh ĐL
Ngôi nhà chủ hụi ở thôn Kiền Bái (Thủy Nguyên, Hải Phòng) hiện cửa đóng then cài sau khi ông này bỏ đi cùng hàng tỉ đồng. Ảnh ĐL
Ngôi nhà chủ hụi ở thôn Kiền Bái (Thủy Nguyên, Hải Phòng) hiện cửa đóng then cài sau khi ông này bỏ đi cùng hàng tỉ đồng. Ảnh ĐL
Lên top