Hải Phòng: Hàng chục ngàn mét đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích

Hàng chục ngàn mét vuông đất nông nghiệp đang bị sử dụng sai mục đích tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Ảnh: MC
Hàng chục ngàn mét vuông đất nông nghiệp đang bị sử dụng sai mục đích tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Ảnh: MC
Hàng chục ngàn mét vuông đất nông nghiệp đang bị sử dụng sai mục đích tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Ảnh: MC
Lên top