Hải Phòng: Bất thường việc xác định nguồn gốc đấu giá quyền sử dụng đất

Khu đất Đồng Tâm tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng được đấu giá ngày 3.12 - ảnh MC
Khu đất Đồng Tâm tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng được đấu giá ngày 3.12 - ảnh MC
Khu đất Đồng Tâm tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng được đấu giá ngày 3.12 - ảnh MC
Lên top