Hai giám đốc Sở ở Quảng Ngãi bị phê bình

Lực lượng chức năng ở Quảng Ngãi lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh. Ảnh: Toàn Văn
Lực lượng chức năng ở Quảng Ngãi lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh. Ảnh: Toàn Văn
Lực lượng chức năng ở Quảng Ngãi lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh. Ảnh: Toàn Văn
Lên top