Hải Dương: Xử phạt các đối tượng không khai báo y tế, trốn cách ly

13 trường hợp không khai báo y tế sau khi dự tiệc tại 36 Ngô Quyền. Ảnh BT
13 trường hợp không khai báo y tế sau khi dự tiệc tại 36 Ngô Quyền. Ảnh BT
13 trường hợp không khai báo y tế sau khi dự tiệc tại 36 Ngô Quyền. Ảnh BT
Lên top