Hải Dương: Nguy cơ cá chết hàng loạt vì dầu loang trên sông

Nhiều lồng cá của người dân xã Nam Hưng (Nam Sách, Hải Dương) bị ảnh hưởng sau sự cố tràn dầu. Ảnh Huy Hạnh
Nhiều lồng cá của người dân xã Nam Hưng (Nam Sách, Hải Dương) bị ảnh hưởng sau sự cố tràn dầu. Ảnh Huy Hạnh
Nhiều lồng cá của người dân xã Nam Hưng (Nam Sách, Hải Dương) bị ảnh hưởng sau sự cố tràn dầu. Ảnh Huy Hạnh
Lên top