Hải Dương kiểm soát các ổ dịch, hàng quán mở cửa trở lại

Tỉnh Hải Dương sẽ dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch COVID-19, trừ những chốt phong tỏa tại nơi có ca nhiễm. Ảnh ND
Tỉnh Hải Dương sẽ dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch COVID-19, trừ những chốt phong tỏa tại nơi có ca nhiễm. Ảnh ND
Tỉnh Hải Dương sẽ dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch COVID-19, trừ những chốt phong tỏa tại nơi có ca nhiễm. Ảnh ND
Lên top