Hải Dương: Hàng trăm cây rừng chết khô vì khí thải nhà máy gạch

Gần 1ha rừng cháy khô ở phường Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương. Ảnh ĐL
Gần 1ha rừng cháy khô ở phường Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương. Ảnh ĐL
Gần 1ha rừng cháy khô ở phường Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương. Ảnh ĐL
Lên top