Hải Dương: Doanh nghiệp vẫn cơi nới xây cao lò vôi thủ công