Hải Dương: Điều tra 2 túi "chông thép" tự chế trên cầu Phả Lại

Hai túi đinh được thu giữ tại Công an TP Chí Linh. Ảnh OFFB
Hai túi đinh được thu giữ tại Công an TP Chí Linh. Ảnh OFFB
Hai túi đinh được thu giữ tại Công an TP Chí Linh. Ảnh OFFB
Lên top