Hai đứa trẻ mặc đồ tang giữa con đường vắng

Hai đứa trẻ được đưa ra đường để thọ tang người quá cố. Ảnh: K.Q
Hai đứa trẻ được đưa ra đường để thọ tang người quá cố. Ảnh: K.Q
Hai đứa trẻ được đưa ra đường để thọ tang người quá cố. Ảnh: K.Q
Lên top