Hai dự án thuộc Bộ NN&PTNT được tỉnh Ninh Bình giao đất 16 năm vẫn bỏ hoang

Trên 56ha đất được UBND tỉnh Ninh Bình giao cho các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT làm dự án nhưng bỏ hoang suốt 16 năm. Ảnh: NT
Trên 56ha đất được UBND tỉnh Ninh Bình giao cho các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT làm dự án nhưng bỏ hoang suốt 16 năm. Ảnh: NT
Trên 56ha đất được UBND tỉnh Ninh Bình giao cho các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT làm dự án nhưng bỏ hoang suốt 16 năm. Ảnh: NT
Lên top