Hacker Việt và chiêu trò quậy phá khi chiếm quyền tài khoản Facebook

Hacker mạo nhận là cầu thủ Ivanovic cho rằng đã lấy lại được tài khoản Facebook nhưng trên thực tế những gì thể hiện sau đó cho thấy không phải như vậy. Ảnh chụp màn hình.
Hacker mạo nhận là cầu thủ Ivanovic cho rằng đã lấy lại được tài khoản Facebook nhưng trên thực tế những gì thể hiện sau đó cho thấy không phải như vậy. Ảnh chụp màn hình.
Hacker mạo nhận là cầu thủ Ivanovic cho rằng đã lấy lại được tài khoản Facebook nhưng trên thực tế những gì thể hiện sau đó cho thấy không phải như vậy. Ảnh chụp màn hình.
Lên top