Hà Tĩnh: Xã phía trên “cầu cứu” xã phía dưới cứu lúa trong tuyệt vọng

Cánh đồng lúa của xã Sơn Bình bị ngập 2 ngày nay vẫn chưa thoát được. Ảnh: Sỹ Thông
Cánh đồng lúa của xã Sơn Bình bị ngập 2 ngày nay vẫn chưa thoát được. Ảnh: Sỹ Thông
Cánh đồng lúa của xã Sơn Bình bị ngập 2 ngày nay vẫn chưa thoát được. Ảnh: Sỹ Thông
Lên top