Hà Tĩnh từng “trải thảm đỏ” đón ông Võ Hoàng Yên ra sao?

Khu đất hơn 64.000m2 ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh từng được cấp cho ông Võ Hoàng Yên để xây dựng trung tâm chữa bệnh nhưng sau đó không dùng đến nên chính quyền Hà Tĩnh đã thu hồi, hiện bỏ hoang. Ảnh: Trần Tuấn
Khu đất hơn 64.000m2 ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh từng được cấp cho ông Võ Hoàng Yên để xây dựng trung tâm chữa bệnh nhưng sau đó không dùng đến nên chính quyền Hà Tĩnh đã thu hồi, hiện bỏ hoang. Ảnh: Trần Tuấn
Khu đất hơn 64.000m2 ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh từng được cấp cho ông Võ Hoàng Yên để xây dựng trung tâm chữa bệnh nhưng sau đó không dùng đến nên chính quyền Hà Tĩnh đã thu hồi, hiện bỏ hoang. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top