Hà Tĩnh: Trường tiểu học đầu tiên có 100% phòng học lắp máy lạnh

Được học trong phòng điều hòa, học sinh và giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ cảm thấy dễ chịu. Ảnh: La Giang
Được học trong phòng điều hòa, học sinh và giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ cảm thấy dễ chịu. Ảnh: La Giang
Được học trong phòng điều hòa, học sinh và giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ cảm thấy dễ chịu. Ảnh: La Giang
Lên top