Hà Tĩnh: Trại lợn xả thải đen ngòm ra khu dân cư, địa phương lúng túng

Nước thải đen ngòm từ trại lợn của ông Hiệp chảy tràn ra đường thôn Phổ Cường- xã Gia Phố (Hương Khê-Hà Tĩnh). Ảnh: Đình Khánh
Nước thải đen ngòm từ trại lợn của ông Hiệp chảy tràn ra đường thôn Phổ Cường- xã Gia Phố (Hương Khê-Hà Tĩnh). Ảnh: Đình Khánh
Nước thải đen ngòm từ trại lợn của ông Hiệp chảy tràn ra đường thôn Phổ Cường- xã Gia Phố (Hương Khê-Hà Tĩnh). Ảnh: Đình Khánh
Lên top