Hà Tĩnh: Phá hàng cây lâu năm ven bãi bồi làm kè chống sạt lở 48 tỉ?

Để triển khai dự án xây kè chống sạt lở, phải chặt bỏ toàn bộ hàng cây lâu năm ven sông Ngàn Sâu. Ảnh: PV
Để triển khai dự án xây kè chống sạt lở, phải chặt bỏ toàn bộ hàng cây lâu năm ven sông Ngàn Sâu. Ảnh: PV
Để triển khai dự án xây kè chống sạt lở, phải chặt bỏ toàn bộ hàng cây lâu năm ven sông Ngàn Sâu. Ảnh: PV
Lên top