Hà Tĩnh: Nhiều trường học tự ý cho học sinh nghỉ học ở nhà… ăn rằm

Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ "cửa đóng then cài" do tự cho học sinh nghỉ học sáng 26.2. Ảnh: Đức An.
Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ "cửa đóng then cài" do tự cho học sinh nghỉ học sáng 26.2. Ảnh: Đức An.
Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ "cửa đóng then cài" do tự cho học sinh nghỉ học sáng 26.2. Ảnh: Đức An.
Lên top