Hà Tĩnh: Nghịch lý 174 tỉ đồng để mở rộng đường nhưng cầu hỏng không sửa

Cầu Áng Ngò (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã hẹp, lan can cầu còn bị đứt gãy nhiều đoạn, phía dưới là vực sâu rất nguy hiểm khi tai nạn xảy ra. Ảnh: S.T
Cầu Áng Ngò (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã hẹp, lan can cầu còn bị đứt gãy nhiều đoạn, phía dưới là vực sâu rất nguy hiểm khi tai nạn xảy ra. Ảnh: S.T
Cầu Áng Ngò (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã hẹp, lan can cầu còn bị đứt gãy nhiều đoạn, phía dưới là vực sâu rất nguy hiểm khi tai nạn xảy ra. Ảnh: S.T
Lên top