Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Tĩnh: Khuyết tật bẩm sinh, vẫn không được công nhận người khuyết tật?

Bàn tay phải của cháu Kim Ngân không có ngón tay nên cháu phải viết bằng tay trái.
Bàn tay phải của cháu Kim Ngân không có ngón tay nên cháu phải viết bằng tay trái.