Hà Tĩnh không cho phép chăn nuôi lợn ở trang trại nuôi bò cao sản

Hình ảnh người dân từng tập trung phản đối Công ty Khánh Giang chăn nuôi lợn trái phép gây ô nhiễm môi trường ở xã An Dũng. Ảnh: TP
Hình ảnh người dân từng tập trung phản đối Công ty Khánh Giang chăn nuôi lợn trái phép gây ô nhiễm môi trường ở xã An Dũng. Ảnh: TP
Hình ảnh người dân từng tập trung phản đối Công ty Khánh Giang chăn nuôi lợn trái phép gây ô nhiễm môi trường ở xã An Dũng. Ảnh: TP
Lên top