Hà Tĩnh: Huyện Vũ Quang bất lực trước một hộ dân?

Giám đốc Hợp tác xã Đức Bồng bức xúc với chồng hồ sơ, đơn thư kiến nghị giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng với một hộ dân suốt 7 năm qua. Ảnh: Trần Tuấn
Giám đốc Hợp tác xã Đức Bồng bức xúc với chồng hồ sơ, đơn thư kiến nghị giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng với một hộ dân suốt 7 năm qua. Ảnh: Trần Tuấn
Giám đốc Hợp tác xã Đức Bồng bức xúc với chồng hồ sơ, đơn thư kiến nghị giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng với một hộ dân suốt 7 năm qua. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top