Hà Tĩnh: Huyện 3 lần “xin hướng dẫn” tiêu chuẩn bổ nhiệm GĐ Trung tâm Y tế

Trụ sở Trung tâm y tế dự phòng huyện Hương Khê. Ảnh: TT.
Trụ sở Trung tâm y tế dự phòng huyện Hương Khê. Ảnh: TT.
Trụ sở Trung tâm y tế dự phòng huyện Hương Khê. Ảnh: TT.
Lên top