Hà Tĩnh: Đình chỉ chặt tỉa rừng thông ở khu vực chùa Chân Tiên

Người dân xã Thịnh Lộc phản ứng khi Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh chặt tỉa rừng thông trên khu vực chùa Chân Tiên. Ảnh: TT
Người dân xã Thịnh Lộc phản ứng khi Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh chặt tỉa rừng thông trên khu vực chùa Chân Tiên. Ảnh: TT
Người dân xã Thịnh Lộc phản ứng khi Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh chặt tỉa rừng thông trên khu vực chùa Chân Tiên. Ảnh: TT
Lên top