Hà Tĩnh: Đã bỏ hướng dẫn "cứng nhắc" về hỗ trợ nhà hư hỏng do thiên tai

Sau một thời gian bị đình chỉ, nay gia đình bà Vinh ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã được tiếp tục khởi công để xây nhà diện hỗ trợ do ảnh hưởng lũ lụt. Ảnh: Trần Tuấn.
Sau một thời gian bị đình chỉ, nay gia đình bà Vinh ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã được tiếp tục khởi công để xây nhà diện hỗ trợ do ảnh hưởng lũ lụt. Ảnh: Trần Tuấn.
Sau một thời gian bị đình chỉ, nay gia đình bà Vinh ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã được tiếp tục khởi công để xây nhà diện hỗ trợ do ảnh hưởng lũ lụt. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top