Hà Tĩnh có nên chi 46 tỉ đồng mở đường vào dự án Văn Miếu?

Văn miếu Hà Tĩnh xây xong từ năm 2019 nhưng đến nay chưa có đường vào. Ảnh: Trần Tuấn
Văn miếu Hà Tĩnh xây xong từ năm 2019 nhưng đến nay chưa có đường vào. Ảnh: Trần Tuấn
Văn miếu Hà Tĩnh xây xong từ năm 2019 nhưng đến nay chưa có đường vào. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top