Hà Tĩnh: Có cứng nhắc khi quy định điều kiện hỗ trợ nhà ở hư hỏng do lũ lụt?

Bà Vinh phát khóc sau khi tập kết vật liệu, đã khởi công làm móng nhà ở rồi bỗng dưng nhận được thông báo tạm đình chỉ thi công. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Vinh phát khóc sau khi tập kết vật liệu, đã khởi công làm móng nhà ở rồi bỗng dưng nhận được thông báo tạm đình chỉ thi công. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Vinh phát khóc sau khi tập kết vật liệu, đã khởi công làm móng nhà ở rồi bỗng dưng nhận được thông báo tạm đình chỉ thi công. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top