Hà Tĩnh: Chưa giải thể trường THPT Cù Huy Cận trong năm học 2020-2021

Trường THPT Cù Huy Cận tiếp tục được tuyển sinh năm học 2020-2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Trường THPT Cù Huy Cận tiếp tục được tuyển sinh năm học 2020-2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Trường THPT Cù Huy Cận tiếp tục được tuyển sinh năm học 2020-2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top