Hà Tĩnh chậm hỗ trợ hải sản tẩm ướp bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển

Ông Trần Văn Hoan mong mỏi được hỗ trợ, tuy nhiên do không có bằng chứng về hồ sơ, chứng từ nên việc được hỗ trợ là rất khó. Ảnh: TT
Ông Trần Văn Hoan mong mỏi được hỗ trợ, tuy nhiên do không có bằng chứng về hồ sơ, chứng từ nên việc được hỗ trợ là rất khó. Ảnh: TT
Ông Trần Văn Hoan mong mỏi được hỗ trợ, tuy nhiên do không có bằng chứng về hồ sơ, chứng từ nên việc được hỗ trợ là rất khó. Ảnh: TT
Lên top