Hà Tĩnh: Cầu xây xong đã 5 năm nhưng chưa thể qua lại

Anh Lê Đình Mai (người dân xã Mai Phụ) cũng như bao người dân nơi đây luôn mong ngóng hoàn thành làm đường đấu nối với cầu Bà Vương đã xây xong từ năm 2016 để nhân dân đi lại thuận tiện. Ảnh: Trần Tuấn.
Anh Lê Đình Mai (người dân xã Mai Phụ) cũng như bao người dân nơi đây luôn mong ngóng hoàn thành làm đường đấu nối với cầu Bà Vương đã xây xong từ năm 2016 để nhân dân đi lại thuận tiện. Ảnh: Trần Tuấn.
Anh Lê Đình Mai (người dân xã Mai Phụ) cũng như bao người dân nơi đây luôn mong ngóng hoàn thành làm đường đấu nối với cầu Bà Vương đã xây xong từ năm 2016 để nhân dân đi lại thuận tiện. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top