Hà Tĩnh cấp trên nửa tỉ đồng cho Trung tâm Võ Hoàng Yên hoạt động

Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh khi còn hoạt động vẫn thu tiền bệnh nhân nhưng được tỉnh Hà Tĩnh ưu ái rất nhiều. Trong ảnh là phòng thu tiền tại Trung tâm này. Ảnh: Trần Tuấn.
Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh khi còn hoạt động vẫn thu tiền bệnh nhân nhưng được tỉnh Hà Tĩnh ưu ái rất nhiều. Trong ảnh là phòng thu tiền tại Trung tâm này. Ảnh: Trần Tuấn.
Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh khi còn hoạt động vẫn thu tiền bệnh nhân nhưng được tỉnh Hà Tĩnh ưu ái rất nhiều. Trong ảnh là phòng thu tiền tại Trung tâm này. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top