Hà Nội xử lý xe tải đội lốt “Xe thư báo” lỗi dừng đỗ sai quy định?

Những chiếc xe tải gắn dòng chữ “xe thư báo” nằm chờ khách trên một tuyến phố. Ảnh: NPV
Những chiếc xe tải gắn dòng chữ “xe thư báo” nằm chờ khách trên một tuyến phố. Ảnh: NPV