Hà Nội: Xã “đổi ruộng bằng miệng”, 11 hộ dân gian nan đi đòi khi hết hạn

Khu đất ruộng đã chuyển thành đất trồng cây ăn quả. Ảnh PV.
Khu đất ruộng đã chuyển thành đất trồng cây ăn quả. Ảnh PV.
Khu đất ruộng đã chuyển thành đất trồng cây ăn quả. Ảnh PV.
Lên top