Hà Nội: Trụ nước sạch miễn phí không có quả lọc, bụi phủ kín bề mặt

Trụ nước sạch miễn phí trước tượng đài Lý Thái Tổ nước chảy rất yếu. Ảnh Hữu Đức-Hữu Chánh.
Trụ nước sạch miễn phí trước tượng đài Lý Thái Tổ nước chảy rất yếu. Ảnh Hữu Đức-Hữu Chánh.
Trụ nước sạch miễn phí trước tượng đài Lý Thái Tổ nước chảy rất yếu. Ảnh Hữu Đức-Hữu Chánh.
Lên top