Hà Nội: Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2

Công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.
Lên top