Hà Nội: Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2

Công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.